Hanke

Gunnarin Kartano-hanke


Hankkeessa Lampinsaaren koulu muutetaan monipalvelu- ja kulttuurikeskukseksi (Gunnarin Kartano). Perustettava keskus tarjoaa sekä yleishyödyllisiä kohtaamis- ja harrastuspaikkoja kylän ja lähialueen asukkaille että erilaisia hyvinvointi-, vapaa-aika- ja ohjelmapalveluita matkailijoille, muille ryhmille ja toimijoille. Hankkeella halutaan turvata palveluiden säilyminen kylällä ja tarjota uusia toimeentulomahdollisuuksia alueen asukkaille ja yrittäjille. Hankkeessa kehitetään toimintamalli ja kannattava konsepti palvelutoiminnalle.

Toteuttaja: Lampinsaaren Koulun Kannatusyhdistys ry

Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry

Toteutusaika: 1.4.2021-30.9.2022

Kustannusarvio: 34 648,00 €

Tuki: 80 %